Montážní návod

JAK MANIPULOVAT S BETONOVÝMI PLOTY

Při manipulaci a převozu betonového plotu je nutné dodržet následující pravidla, aby nedošlo k poškození betonového plotu.

- plotové dílce je nutno skladovat, přenášet a převážet pouze ve svislé poloze!!!!

- při skladování a převozu je nutné mít pevnou základnu pod deskou a musí být zabezpečená proti pohybu

- při přenášení desku uchopíme za boční strany, (ne za ozdobné konce) a stále udržujeme svislou polohu desky, je třeba mít na pozoru, že desky jsou díky své vysoké pevnosti křehké a je nutné s nimi manipulovat jako se sklem.

Jak montovat betonové ploty?

Vytyčení a vyměření trasy betonového oplocení a rozvržení umístění sloupků betonového plotu s ohledem na rozmanitost terénu. Středy děr jsou cca 205cm. Dále si pomocí kolíků vytyčíme směr a trasu, pomocí provázku zajistíme výšku plotu.

Vyhloubíme výkopy pro usazení sloupků podle jejich rozměru jak šířky, tak i délky sloupku. Sloupek se usadí do hloubky dle zvolené výšky plotu, nejméně však 80cm. Poté sloupky usadíme a zajistíme v kolmé poloze a provedeme jejich zabetonování, nejlépe zavlhlým betonem třídy B10.

Nasuneme spodní dílce (je možno použít pro ulehčení 2m dlouhou vodováhu, která nahradí desku) provedeme případné dorovnání sloupku. Nasunutí ostatních plotových dílců doporučujeme až po vytvrdnutí betonu usazených sloupků.

Terénní nerovnost:

Drážka sloupku se vždy svým spodním koncem musí osazovat alespoň 1 cm pod uvažovaný povrh terénu. Pomocí vodováhy délky 2 m, kterou umístíme do vyšší drážky odměříme výškový rozdíl mezi sloupky. Rozdíl si přeneseme na umisťovanou desku a uřízneme.

Viz obrázek:

Pokud se nebudete bát si plot postavit sami a budete chtít ušetřit práci při vrtání děr na sloupky, půjčovna bagrtygr.cz Vám ráda mini bagr zapůjčí.  

Důležité:

Barevná stálost:

Beton, ze kterého jsou betonové ploty vyrobeny, je tvořen z čistě přírodních materiálů, v důsledku čehož zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení. V návaznosti na další faktory působící během výroby a skladování betonových plotů, primárně povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a taktéž k vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch betonového plotu. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů, v souhrnu působení všech negativních vlivů, je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty můžou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonového plotu.

Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty není proto možné uznat jako chybu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Pokud byste vyžadovali jednotný a jednobarevný povrch je nutné abyste si plot natřeli fasádní barvou.

Poréznost:

Technologie vibrolití, kterou provádí VM Beton s.r.o. veškeré své výrobky, i přes použití všech dostupných chemických přísad, nepodaří se vždy a za všech okolností, vytvořit výrobek bez povrchových pórů tzv. bublinek.

Náš beton je vysokopevnostní a nenasákavý a jako jeden z mála výrobců v České republice, jsme se zavázali k přísným kontrolám výrobku a přísnému dodržování normy: Betonové prefabrikáty - prvky pro ploty ČSN EN 12839:2012

Obchodní podmínky ke stažení

GDPR ke stažení

 MOŽNÝ POVRCH 

 OBVYKLÝ POVRCH 

Protokol o zkoušce pevnosti betonu ze dne 3. 9. 2021

Veškeré naše aktivity se soustředí na to nejdůležitější, přání našich zákazníků. Proto jsme si stanovili, že budeme vyrábět jen vysoce kvalitní výrobky, což Vám chceme dokázat těmito protokoly jež dosvědčují, že náš beton vykazuje vysokou pevnost a nízkou nasákavost, resp. velkou odolnost proti mrazu. Jsme jedni z mála výrobců, kteří mohou toto prohlásit.  

Naším cílem je vždy spokojený zákazník.